LRK

 Velkommen til
Lørenskog-Rælingen
Kappsvømmingsklubb

 
LRK Forside
LRK Informasjon
LRK Partiene
LRK Vannpolo
LRK Svømmekurs
LRK Treningstider
LRK Terminliste
LRK Klubbrekorder
LRK Flemmings pokal
LRK Presseklipp
LRK Bilder og
reportasjer
LRK Linker
LRK Sponsorer

 • Lørenskog - Rælingen kappsvømmingsklubb ble stiftet 20. august 1967
 • LRK er tilsluttet Norges Svømmeforbund og Akershus Idrettskrets
 • Vi har:
  - Ca 110 aktive svømmere fra 8 år og oppover
  - Egen vannpologruppe, opprettet i 2001
  - Eget Mastersparti
 • Svømmerne trener i partier fra Rekrutt, E, D, C, B og A.
 • Treningene foregår på Kjenn Bad i Lørenskog og Sandbekkhallen i Rælingen
 • Vi deltar i/på:
  - NM, UM, Distriksmesterskap, Årsklassemønstring og Kretsmønstring
  - Svømmestevner både på rekruttnivå og eldre
 • Arrangerer Klubbmesterskap
 • Arrangerer merkeprøver
 • Drar på treningsleire
 • Norges svømmeskole , som er tilsluttet svømmeklubben, tilbyr svømmekurs for barn fra fylte 5 år og oppover.

Velkommen som svømmer i LRK. I dette skrivet vil vi gi en liten orientering og noen praktiske opplysninger.

Trening
På treningen lærer du mer av det du har hatt på svømmeskolen: crawl, bryst, rygg og butterfly. Du lærer startstup og vendinger, og det blir trent på øvelser som gir bedre vannfølelse. Det blir anledning til å ta ferdighetsmerker som for eksempel 500 m, 1000 m og havhest. Det viktigste er at du blir glad i å svømme og sikrere i vannet. Tider legger vi liten eller ingen vekt på i begynnelsen. Det er trivsel som er viktigst. Men målet er å bli en bedre svømmer.

I Vannpologruppa får du trent svømmeteknikk, rettet mot hva en vannpolospiller legger vekt på.

Treningstider
Rekruttene trener på Sandbekken og Kjenn. Treningen følger skoleåret. Rekruttene har treningsfri i høst-, vinter-, jul- og påskeferie. For en oversikt se treningstider.

Vannpologruppa trener på Fjellhamar og Kjenn. Se treningstider.

Oppmøte
Informasjon til svømmerne blir gjerne gitt i begynnelsen av treningen. Møt derfor fram til trening i god tid slik at du ikke går glipp av starten.

Hvis du blir borte fra trening over lengre tid, gi beskjed til trener eller oppmann.

Trenerne
Alle trenerne har gjennomgått trener kurs i regi av Norges Svømmeforbund og har godkjent livredningskurs. I tillegg er de, eller har vært, aktive svømmere selv.

Partiene
Partiene er delt inn i rekrutt E, D, C, B og A-partiet som er elitepartiet. Masters består av voksne svømmere. For info om vannpologruppa se her.

Opprykk
Det er trenerne som avgjør hvem som er klar for å rykke opp. Det er flere faktorer som blir vurdert, for eksempel svømmeferdighet, alder, treningsiver, modenhet og oppmøte.

Stevner
Når svømmerne er modne for det, oppfordres de til å delta på svømmestevner. Stevner deles i uapproberte rekruttstevner og approberte stevner.

På uapproberte rekruttstevner kan en delta fra det året en fyller 8 år. Det er ingen formell øvre grense. På slike stevner er det premie til alle deltakerne.

Det året en fyller 10 år kan en delta på approberte stevner. Slik deltakelse betinger at det er betalt en årlig lisens til Norges Svømmeforbund.

På approberte stevner konkurreres det i årsklasser. I mesterskap konkurreres det i Juniorklasse til og med det året en fyller 19 år. I seniormesterskap kan en delta fra og med det året en fyller 13 år.

Lagleder sender innbydelse til stevner på mail. Det anbefales at foresatte er tilstede på stevner. Transport til/fra stevner er de foresatte selv ansvarlig for.

Noen stevner har kort påmeldingsfrist. Følg med på mail og terminlisten.
Påmelding til stevner og betaling skjer til oppmann. Hvis svømmeren av en eller annen grunn ikke kan stille på et stevne han/hun er påmeldt til, gi beskjed til oppmann eller trener som da melder frafall på lagledermøtet før stevnestart.

Forsikring
Til og med det året utøveren fyller 12 år er de automatisk forsikret når de er medlem i klubben. Se barneidrettsforsikringen. Det året svømmeren fyller 13 år må de betale lisens til Norges Svømmeforbund for å være dekket av forbundets forsikringsordning. Se forsikringsvilkår for grunnlisens og utvidet lisens.

Treningsleir
Vår og høst blir det arrangert treningsleir.

Diverse
Vi gjør oppmerksom på at det har forekommet tyveri fra garderobene. Ikke legg igjen verdisaker der.

Det er viktig at alle trives i klubben. Meld fra til oppmennene hvis det er noe svømmeren ikke er fornøyd med slik at vi kan prøve å rette på det.

Noen ganger har det forekommet at treninger er blitt avlyst (f. eks. svømmehallen er stengt på kort varsel) uten at vi har hatt mulighet til å melde fra om dette. Derfor bør foreldre forvisse dere om at det er trening før dere reiser igjen når barna bringes til svømmehallen.

 

 

 

 
Sist oppdatert: 14.08.2010